Askonsdagsmässa

Askonsdagen inleder fastan som pågår fram till påsk. Vi firar Askonsdagsmässa i Vallkärra kyrka onsdagen den 26 februari kl 19.

Ellen Jakobsson predikar. För musiken står Hanna Forsblad.

Askonsdagen har fått sitt namn efter en gammal kristen sedvänja att strö aska på dem som kom till kyrkan och lyfte fram sina synder. Än i dag kan prästen ge de gudstjänstdeltagare som vill ett kors av aska i pannan på askonsdagsmässan. Korset symboliserar Jesus vandring mot korset och vandringen genom död till nytt liv.

Välkommen till Vallkärra kyrka på Askonsdagen kl 19!