Poesi och sång

Sångstund – Diktstund

Välkommen till samlingssalen på Ribbingska sjukhemmet varannan tisdag, ojämna veckor, kl. 11:30 då vi sjunger och läser dikter tillsammans.

Jämna veckor firar vi gudstjänst samma tid på Ribbingska sjukhemmet.

 

Välkomna!