Domprostens ståla
Foto: Mattias Nilsson

Församlingsinstruktion

Svenska kyrkans målbeskrivning

Sankt Peters klosters församling bär spår av det klosterliv som en gång levts i församlingen. Bönens eftertanke och stillhet kombineras med barnens lekfulla frihet.

Det pedagogiska arbetet är en stomme i uppdraget att nå olika åldersgrupper. Ett prioriterat område är att fokusera ännu tydligare på undervisning. Kyrkorummet är ett pedagogiskt rum som pekar mot det inre livet.

I mötet med barnen ges utrymme för deras egna reflektioner, funderingar och andlighet. Att lyssna och ta vara på barnens nyfikenhet blir ett redskap.

Mötet med vuxna och deras väg i tro ska ta avstamp i nyfikenhet och frågor som ställs.

Diakonin ska vara ett förhållningssätt som genomsyrar varje mänskligt möte och blir tydligt på torget i Petersgården.

Vill du engagera dig i din församling och vara med och utforma framtiden? Kontakta oss!