Vardagsgudstjänst torsdagar 18.00

12 januari, 9 februari, 9 mars, 13 april och 11 maj

Vi firar vardagsgudstjänst i Petersgårdens kyrka. Det är korta gudstjänster med olika teman baserade på bibelns berättelser och med sånger som vi känner igen från våra sångstunder i kyrkan.