Musikäventyr

Torsdagar kl 16.30-17.00. Startdatum 2 februari

Träffen är på torsdagar kl 16.30-17.00 och är för dig som är mellan 3-5 år.

Det är ett musikäventyr som bygger på sång, musik och rörelse. Vi utgår från barnens fantasi och rörelseutveckling med en spännande berättelse att leva sig in i.

3-5åringen behöver en allsidig stimulans med möjlighet till alla former av motorisk träning. Vi använder musiken som medel för denna stimulans som är för alla sinnen.

Musiken smittar av sig i hela kroppen och att röra sig till den känns härlig!

För resten av familjen finns det möjlighet att vara på Öppet hus med små och stora under tiden.

Storbarnsträffen leds av Marie.