Foto: Vera Kalle

Kyrkogårdsvandring vid Klosterkyrkan

Lördag 1 oktober kl. 10. Anmälan krävs.

Samarrangemang mellan förening Gamla Lund och Sankt Peters Klosters församling.

I Lunds stad är kyrkogården vid Klosterkyrkan den äldsta som fortfarande är i bruk. Tillsammans går vi på kyrkogården och tar del av dess unika miljö och kulturhistoriska arv. 

Tid: 1 oktober 2022 kl. 10.

Samling: Utanför Klosterkyrkans huvudingång.

Antal deltagare: Max. 25 personer

Anmälan: Josefina Solberg: josefina.solberg@svenskakyrkan.se

Vid behov upprättas en reservlista.