Olsäng-sport 2024

Olsäng-sport är ett 14 dagar långt sommarläger med sportaktiviteter på Olsängsgården i östra Blekinge.

kombinerar konfirmationstiden med sport och rörelse som gemenskapsbyggare. Det är koncentrerat till två lägerveckor under augusti och en vecka hemma. Några träffar under våren för att lära känna varandra. 

Grundinformation 
Plats: Olsängsgården 
Platser: 44 
Startdatum: 10 December 2023
Lägerdatum: 28 juli – 11 augusti 2024
(Hemmavecka 13 – 16 augusti) 2024 
Konfirmationsdag: 17 augusti 2024
Kostnad: 1680 kr