Olsäng-sport 2023 - Fulltecknad

Olsäng-sport är ett 14 dagar långt sommarläger med sportaktiviteter på Olsängsgården i östra Blekinge.

kombinerar konfirmationstiden med sport och rörelse som gemenskapsbyggare. Det är koncentrerat till två lägerveckor under augusti och en vecka hemma. Några träffar under våren för att lära känna varandra. 

Grundinformation 
Plats: Olsängsgården 
Platser: 44 
Startdatum: December 2022
Lägerdatum: 30 juli – 13 augusti 2023
(Hemmavecka 15 – 18 augusti) 2023 
Konfirmationsdag: 19 augusti 2023
Kostnad: 1680 kr