Lunds pastorat söker domprost

Nyhet Publicerad Ändrad

Ansökningstiden har nu gått ut och 8 personer har sökt tjänsten. Här presenteras de sökande samt hur tillsättningsprocessen fortskrider.

När ansökningstiden till domprosttjänsten gått ut står det klart att det var åtta personer som, tillsammans med drygt 200 anställda, många ideella medarbetare och förtroendevalda, vill bevara och utveckla Svenska kyrkan i Lund. I domprostens uppdrag ingår också att vara biskopens ersättare i stiftsstyrelsen samt vice ordförande i både domkyrkorådet och domkapitlet.

En person har dragit tillbaka sin ansökan. De sju sökande är: 

Niclas Blåder, biträdande stiftsdirektor och stiftsprost vid Stockholms stiftskansli
Kristian Lillö, kontraktsprost i Helsingborgs kontrakt, kyrkoherde i Helsingborgs pastorat
Jonas Lindberg, församlingsherde i Uppsala domkyrkoförsamling
Elisabeth Magnusson Rosengren, kyrkoherde i Gustavsberg-Ingarö församling
Anders Moqvist, församlingsherde i S:t Peters klosters församling
Sofija Pedersen Videke, församlingsherde i Gustav Adolfs församling
Anna Svensson Melin, församlingsherde i Norra Nöbbelövs och Torns församlingar

 

Preliminär tidsplan för tillsättningsprocessen:
21 mars: Domkapitlet intervjuar
6 april: Domkapitlet beslutar om behörighet
12-14 april: Tillsättningsnämnden intervjuar
13 maj: Beslut om vem som ska erbjudas tjänsten

För mer information, kontakta Lunds stifts pressekreterare Camilla Lindskog,
046-15 55 23