Thomas Carlström underhåller på Nöbbelövsgården

"Sånger på svenska - från Skillingtryck till Vreeswijk" tisdagen den 19 mars kl 14-16 Nöbbelövsgården.

Thomas Carlström sjunger och spelar svenska sånger från Skillingtryck till Vreeswijk på Tisdagsträffen 19 mars kl 14-16. God fika till självkostnadspris. Ingen föranmälan. Välkommen!