Tomhänta kom vi till världen

Norra Nöbbelövs församling ligger i nordvästra Lund och här sker möten från hela världen. Hit är människor välkomna oavsett geografisk, kulturell eller religiös bakgrund.

  ”Tomhänta kom vi till världen och tomhänta skall vi går ur den. Har vi mat och kläder ska vi vara nöjda.” Dessa ord möter vi i Första Timotheosbrevets 6 kapitel, verserna 7 -11. Budskapet kanske verkar kärvt och torrt. Men det är det inte. Det vill snarare få oss att stanna upp. Se livet och världen som den är. Det är nu du lever. Det är nu som Guds tid finns till. Det är nu som dina möjligheter och potentialer formas. Bakom orden döljer sig också en annan visshet. Vi är aldrig ensamma i våra livsprojekt. Livet rymmer relationer och vägval. Den djupaste sanningen är väl också att vi mår bäst när vi lyckas tillsammans med andra. Vi är alla ytterst tomhänta i denna värld, men tillsammans kan vi fylla varandras händer med mening och glädje. Vi går nu in i slutet av trefaldighetstiden, när jag skriver dessa ord är det september och löven börjar skifta färg. Naturen gör sig beredd till vila, inför ny växt och kommande sommar. I kyrkans år går vi nu också in i en mer eftertänksam tid. Detta kulminerar i domssöndagens budskap mot slutet av november. Ett budskap som säger allt en gång ska bli nytt. Det gäller våra liv. Det gäller hela skapelsen. Välkommen till Nöbbelövs kyrka eller Torns församlingsgård. Söndagar 10.00 firar vi högmässa i kyrkan. 17.00. firar vi en enklare mässa i församlingsgården.  Välkommen.

Pax Dan Fredriksson

Församlingsherde Norra Nöbbelövs och Torns församlingar