Någon att tala med

Vill du prata med någon? Om små eller stora saker som rör livet. Välkommen att ringa församlingens diakon eller präster.

Kontaktuppgift - Diakoni


Diakoni
Diakon Eva Hällje Macheridis
046718853

eva.macheridis@svenskakyrkan.se

 

Söker du information om församlingens diakonalaverksamhet, ta gärna kontakt med mig.

Frågor om Tisdagsträffen, Förmiddagsträffen, Samtal om sorg eller önskar ett samtal.

Kontaktuppgift - Prästerna


Prästerna
Anna Svensson Melin, Församlingsherde 046-718780, anna.s.melin@svenskakyrkan.se

Agneta Carlberg, komminister 046-718854. agneta.carlberg@svenskakyrkan.se