Digitaliseringens tio budord

Vilka frågor väcker AI (artificiell intelligens) hos oss? Hur kan vi som människor och kyrka förhålla oss till detta? Föredrag och samtal tors 24 okt kl 19 i Nöbbelövsgården.

Edith Petty Sanchez Juhlin, som har erfarenhet från både teknikens och kyrkans värld, håller föredrag och samtal om AI (artificiell intelligens).

Vilka frågor väcker det hos oss? Hur kan vi som människor och kyrka förhålla oss till detta?

Vi inleder med kvällsmat i Stora Salen i Nöbbelövsgården kl 18.30. Föredraget börjar kl 19 och kvällen avslutas ca kl 21.
Anmälan till kvällsmaten senast 22 oktober till Agneta Carlberg, agneta.carlberg@svenskakyrkan.se.
Välkommen!