En äldre man håller sitt paraply över någon annan i regnet.
Foto: Stina Löfgren

Att tala om sorg

Söker du Sorggrupp? Församlingarna i Lunds pastorat erbjuder kontinuerligt under året samtalsgrupp för dig som förlorat make/maka/sambo genom dödsfall.

Nästa grupp startar i mars 2023 (datum och värdförsamling ej fastställt än).

För dig som mist någon "mitt i livet", ett vuxet barn eller i spädbarnsdöd har Sjukhuskyrkan samtalsgrupper.

För mer info kontakta diakon Elisabeth Östberg tel 046 -718859, 0725- 93 48 59 eller mail elisabeth.ostberg@svenskakyrkan.se