Foto: Mika Stjärnglinder

Ljuständning i allhelgonatid

Rum för stillhet, centralblocket Fredag 4/11 kl 10-14

Om några dagar är allhelgonahelgen här. Då är vi många som tänker särskilt på dem som vi älskar och som inte längre finns med oss i livet. Dem som vi sörjer, saknar och som lämnat ett särskilt tomrum efter sig.


Fredagen den 4/11 kl 10-14 finns Sjukhuskyrkan på plats vid Rum för stillhet i centralblockets hall. Då kommer det att finnas möjlighet för patienter, närstående och personal att tända ljus och bara få vara i tystnad och stillhet en stund. För den som önskar finns även möjlighet att växla några ord med oss och få ta emot en bön.


Varmt välkomna förbi, ni som befinner er på sjukhuset!