Svenska kyrkan i Lund

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan i Lund Besöksadress: Kiliansgatan 7, 22350 LUND Postadress: Box 1096, 22104 LUND Telefon: +46(46)358700 E-post till Svenska kyrkan i Lund Webbplats

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Till innehållet

Kyrkoval i Lund

Det är en demokratisk rättighet för medlemmar i Svenska kyrkan att rösta. Var fjärde år väljs de som styr församling och stift och ombuden i det nationella kyrkomötet. Rösträtten gäller för alla medlemmar från 16 år. Valbarheten från 18 år.


RÖSTNINGSLOKALER I LUND

Vad tycker du att Svenska kyrkan i Lund ska lägga kraften på? Vilka kandidater ska representera dig i kyrkofullmäktige de fyra närmaste åren?

 

Lokalt i Lund handlar kyrkovalet om att utse ledamöter till kyrkofullmäktige som beslutar om församlingsinstruktion, verksamhetsplan och budget för de sju församlingarna och för Svenska kyrkans gemensamma verksamheterna här.

 

Förtidsröstning 

Från 4 september, måndag–fredag kl. 9-14 i Helgeandsgården, Petersgården, Torns församlingsgård, Maria Magdalena kyrka, Sankt Hans kyrklänga, Sankt Knuts församlingsgård och Domkyrkoforum.

 

Kvällstid från 5 september, tisdag – torsdag kl. 17-20 i Petersgården

och Domkyrkoforum. Lördag 9 och 16 september kl. 9–14 i Petersgården och Domkyrkoforum. Lördag 16 september även kl. 17–20 i Domkyrkoforum.

 

Rösta på valdagen 

Rösta på valdagen söndag 17 september kl. 12-20 i Helgeandsgården, Petersgården, Torns församlingsgård, Maria Magdalena kyrka, Allhelgonakyrkan, Domkyrkoforum, Allhelgonagården, Sankt Hans kyrklänga och Nöbbelövsgården.

 

Den som är kvar i Lund på valdagen söndag 17 september – men hör till en församling utanför Lund – kan förtidsrösta även på valdagen och då i Svenska kyrkans kansli för Lund på Kiliansgatan 7.

För Mer Information om Kyrkovalet i Lund

Sofie Ask sofie.ask@svenskakyrkan.se 046-35 87 03

Bo Bergsten bo.bergsten@svenskakyrkan.se 046-35 87 01

Martin Garlöv martin.garlov@svenskakyrkan.se 0708-741 907

 

Ansvaret för distribution och tillhandahållande av valsedlar

Valnämnden ansvarar för distribution och tillhandahållande av valsedlar för val till kyrkomöte och stiftsfullmäktige.

Enligt särskilt beslut ansvarar valnämnden i Lunds pastorat dessutom för distribution och tillhandahållande av valsedlar i det lokala valet till kyrkofullmäktige i Lunds pastorat.

För att valnämndens ska kunna ta sitt ansvar är det en förutsättning att valsedlarna från nomineringsgrupperna lämnats eller skickas till valkansliet för Lunds pastorat på Kävlingevägen 40, så att de finns där senast 18 dagar före valdagen. Alltså senast 31 augusti 2017.

Mottagningen på Kävlingevägen 40 öppnade 12 juni. Nomineringsgrupperna kan lämna så många valsedlar för varje val, som antalet medlemmar inom Lunds pastorat med rösträtt: 44.000 stycken.

 

Ekonomiskt bidrag till kostnader för valsedlar

En nomineringsgrupp som är, eller genom kyrkovalet 2017 blir, representerad i kyrkofullmäktige i Lunds pastorat, har enligt beslut i valnämnden rätt till bidrag för valsedelskostnader motsvarande 1 gång de röstberättigades antal, som är 43.750 stycken.

Nomineringsgrupper som redan är representerade i kyrkofullmäktige för Lunds pastorat styrker rätten till bidrag genom intyg från pastoratets kansli i samband med sin beställning av valsedlar.

Nomineringsgrupper som inte är representerade i nuläget, men som blir det genom kyrkovalet, betalar först sina valsedlar själva och får rätt till ekonomiskt bidrag i efterskott.

Vill du ställa upp i kyrkovalet?

De grupper som ställer upp i kyrkoval kallas nomineringsgrupper. Vill du ställa upp som kandidat i Kyrkovalet 2017, så ansluter du dig till en nomineringsgrupp och erbjuder dig att vara med på deras valsedlar. Eller så bildar du tillsammans med några andra en ny nomineringsgrupp. Du gör gemenensam sak med de som du delar åsikter om församling och kyrka med. 

Alla medlemmar i Svenska kyrkan som fyllt 18 år och är döpta är valbara. Även odöpta som tidgare varit förtroendevalda kan ställa upp. Några undantag finns det. Och de har mest med att göra med om en är anställd medarbetare den del av Svenska kyrkan som valet gäller. Läs mer om valbarhet här

En nomineringsgrupp kan ställa upp i det lokala valet till pastoratets kyrkofullmäktige, till stiftsfullmäktige och till kyrkomötet. Och nomineringsgruppen väljer själv om den ska ställa upp i alla tre valen eller i ett eller två.

Mer information om att ställa upp som kandidat i kyrkovalet 

Ansluta dig till en nomineringsgrupp som redan finns

Ta reda på vilka nomineringsgrupper som är aktiva i kyrkofullmäktige i Lund, vilka som har platser i stiftsfullmäktige och är med i kyrkomötet. 

På den här webbsidan kommer finnas kontaktuppgifter och länkar till nomineringsgrupperna som ställer upp i Lunds pastorat, så snart nomineringsgrupperna har registrerat sina uppgifter. 

Bilda ny nomineringsgrupp

Om du tillsammans med några andra medlemmar i Svenska kyrkan i Lund vill lyfta fram och fokusera på andra frågor än de som prioriteras nu och av de nomineringgrupper som redan finns, då kan ni starta en ny nomineringsgrupp. Då ska ett antal medlemmar stödja registreringen av den nya nomineringsgruppen. Och det behövs medlemmar som är valbara och ställer upp som kandidater.

Senast 15 april 2017 ska en ny nomineringsgrupp vara registrerad hos stiftsstyrelsen eller kyrkosstyrelsen, beroende på vilket val det gäller.

Formulär för registrering och ansökan att finns här