Foto: Magnus Aronson

Kyrkoval 2021

Söndagen den 19 september 2021 är det val i Svenska kyrkan. Alla medlemmar som är 16 år och äldre kan rösta om hur de vill att Svenska kyrkan ska styras. Här hittar du information om du vill arbeta som valförrättare i kyrkovalet eller vill veta mer om valet.

OBS!

Viktig information till nomineringsgrupperna. (uppdaterad 210607).

Valnämnden i Lunds pastorat har beslutat att i valet deltagande nomineringsgrupper ska ha tillhandahållit valnämnden valsedlar senast 18 dagar före valdagen, det vill säga den 1 september och på Kävlingevägen 40 för att få hjälp av valnämnden att lägga ut dem.

Detta gäller för tryckta valsedlar för val till kyrkomötet, stiftsfullmäktige och kyrkofullmäktige i de valkretsar som innefattas i den egna valnämndens ansvarsområde. 

 

För mer information, kontakta kommunikatör Terje Frennefalk, 072-593 47 17.