Kreativ verkstad

Skapande verkstad inom palliativ vård vill bejaka det friska i varje människa, även vid allvarlig sjukdom. Att i skapandet ge möjlighet till  att hitta uttryck för känslor och tankar samt hjälpa till att finna glädje, hopp och tröst i en svår situation.

Information inför hösten 2023 kommer.

Ledare är Ingela Roxström, diakon och Viktoria Persson, arbetsterapeut

Hämta affisch här