Kreativ verkstad

Skapande verkstad inom palliativ vård vill bejaka det friska i varje människa, även vid allvarlig sjukdom. Att i skapandet ge möjlighet till  att hitta uttryck för känslor och tankar samt hjälpa till att finna glädje, hopp och tröst i en svår situation. Med anledning av rådande pandemi är kreativ verkstad tyvärr inställd under våren 2021. Men vi hoppas återkomma så snart som möjligt.

INSTÄLLT TILLS VIDARE P G A CORONAPANDEMIN

Låt huvudet vila, tankarna vandra och handen jobba.
Varje torsdag finns det möjlighet till skapande i din egen takt.


Plats: Vinterträdgården, nedre plan
Tid: kl. 14.30-16.00

Ledare är Ingela Roxström, diakon och Viktoria Persson, arbetsterapeut

Hämta affisch här