Foto: Miloslav Hamrìk

Stilla veckan och påsken

Välkommen till påsken i Helgeand!

Måndag 11 april
12:00 Bön för Ukraina
18:00 Soppservering i Stora salen
19:00 Passionsmusik ”Fader förlåt dem”
Helgeandskören
Jens Rosenkvist, präst
Johan Wikström, läsning
Larsåke Sjöstedt, körledare

Tisdag 12 april
08:30 Morgonmässa
12:00 Bön för Ukraina
18:00 Soppservering i Stora salen
19:00 Passionsmusik ”Kontemplativ gospel”
Helgeands gospelkör
Anne Ekberg, diakon
David Henningsson, piano
Bo Riborg, bas
Annica Forssell, körledare

Onsdag 13 april
10:00 Öppet hus för barn i barnrummet
12:00 Bön för Ukraina
18:00 Soppservering i Stora salen

19:00 Passionsmusik ”Stabat Mater” av Martin Runborg
Jubilatekören
Angelica Kilander, präst
Anna Torstensson, cello
Albina Veisland, piano
Larsåke Sjöstedt, körledare

Torsdag 14 april, Skärtorsdagen
10:30 Skärtorsdagsvandring Dalby - Sankt Knut
12:00 Bön för Ukraina
18:00 Fotatvagning inför mässan
19:00 Skärtorsdagsmässa
Angelica Kilander, präst
Anja Moqvist, präst
Jens Rosenkvist, präst
Larsåke Sjöstedt, organist

Fredag 15 april, Långfredagen
11:00 Långfredagsgudstjänst
Anja Moqvist, präst
Larsåke Sjöstedt, organist
Helgeandskören

Söndag 17 april, Påskdagen
11:00 Högmässa
Angelica Kilander, präst
Anja Moqvist, präst
Jens Rosenkvist, präst
Larsåke Sjöstedt, organist
Påskkör

Måndag 18 april, Annandag påsk
17:00 Mässa på annandag påsk
Anja Moqvist, präst
Larsåke Sjöstedt, organist