Foto: Magnus Aronsson/IKON

Stilla veckan och påsk i Helgeand

Under Stilla veckan och påsk är församlingsgården lite lugnare än vad den vanligtvis brukar vara. De flesta ordinarie verksamheter har uppehåll. 

 

Påsk i Svenska kyrkan

Läs om varför vi firar påsk