Foto: Couleur, Pixabay

Sommarsamtal

Onsdagar från den 14 juli till den 11 augusti. Kl. 19:00 i Helgeandsgården.

I sommar bjuder Helgeands församling in till samtal i gemenskap. Vi sitter utomhus i så stor mån som möjligt!

 

14/7 ”Livet är inte svart eller vitt” med Anna Ellysdotter.
Hur beskriver vi och talar om andra, och hur vill vi själva bli beskrivna?

 

21/7 ”Bykyrkorna kring Lund” med Anita Larsson
Anita, historiker och pensionerad domkyrkoguide, berättar om bykyrkorna kring Lund, däribland Dalby kyrka och Södra Sandby kyrka.

 

 

28/7 ”Vad är ett församlingsråd och vad gör det?” med Eva Queckfeldt
I församlingsrådet sitter de representanter för församlingen som församlingens medlemmar själva valt. Det är församlingsrådet som väljer kyrkvärdar och beslutar om församlingskolleter samt författar församlingsinstruktionen som beskriver församlingens arbete. Och både ekonomi och tjänstetillsättningar diskuteras, ibland livligt, i församlingsrådet.

 

4/8 ”Vad hjärtat är fullt av, talar munnen” med Sigvard Carlsson
Sommarsamtal om väsentligheter i livet, det som är viktigt för mig och kanske för dig... som någon sade: en dag ska vi dö; ja, men alla andra dagar ska vi leva!
Det finns också sånger som är viktiga för mig, och som jag vill dela med dig! Och om Jesus sade: kom och se!

 

11/8 med Eva Kunda Neidek
Eva Kunda Neidek - musiker, musikskapare och diakon - skriver sånger för kök, torg och katedraler. Eva är 43 år, född och uppvuxen i Malmö. Välkommen till en kväll med en och annan visa, och berättelser utifrån de tre kraftfält som alltmer har format Evas tillvaro - Musiken, Afrika, Tron.
Detta sommarsamtal ges i samarbete med Västerkyrkan, Equmeniakyrkan.