Meny

Vandring och bön

Fredagar kl. 14:00 tillsammans med präst Elisabet Runefors

Eftersom vi nu är många som inte får eller vågar ses inomhus vill vi från Helgeands församling erbjuda mer samlingar utomhus. Som ett led i detta kommer vi att samla de som vill till att promenera tillsammans på fredagar. Vi ses på kyrkotorget utanför Helgeandskyrkan och går tillsammans i den takt som passar gruppen. Vi anpassar takten efter den som vill gå långsammast. Vi går i ungefär en timme och vi kommer att stanna vid några tillfällen för att be en bön tillsammans. Det känns angeläget att vi tillsammans samlas för att be för den situation som vi nu står i - för detta är vi inte beroende av att vara inomhus i en kyrka. Vi går och vi ber i Guds katedral ute i naturen!

Samling: Fredagar kl. 14:00 på kyrktorget, utanför Helgeandskyrkans port.
Startdatum: fredagen den 3 april.

Elisabet Runefors

Elisabet Runefors

Helgeands församling

Pastorsadjunkt