Foto: Sofia Ekman Bernro

Kyrkrenovering

Kyrkstängningen med anledning av golvvärmesystemets renovering är framflyttad på obestämd tid. Detta pga av renoveringstekniska skäl.

Kyrkan är öppen under vardagar, när vi har personal på plats, för besök och ljuständning så länge det är möjligt och kyrkan inte är alltför kall att vistas i. Det går också bra att komma in i kyrkorummet i församlingsgården för att sitta ner en stund och tända ljus i ljusbäraren. 

Vi återkommer med mer information!

Vid frågor, kontakta församlingsherde ola.fornling@svenskakyrkan.se.