Foto: Josefin Casteryd

Jul i Helgeand

Välkommen till gudstjänsterna under jul och nyår!

På grund av vandalism i kyrkan kommer både kyrkan och församlingshemmet att ha begränsade öppettider under jul och nyår.

Församlingsexpeditionen är stängd under jul och nyår. Kontakta oss gärna på församlingse-posten på helgeandsforsamling@svenskakyrkan.se eller ring Lunds pastorats växel på 046-71 87 00.