En samlingsbild med olika hållbarhets-relaterade företeelser.
Foto: Illustratör Susanne Engman

Hållbarhetsveckan i Lund

Den 2 - 7 maj pågår Hållbarhetsveckan i Lund och Svenska kyrkan deltar med ett flertal programpunkter.

Hållbarhetsveckan är ett årligt evenemang som arrangeras av Lunds Universitet och Lunds kommun tillsammans med andra intressenter, däribland Svenska kyrkan.

Här kan du se Svenska kyrkans program

Här kan du se hela programmet för veckan

 

Helgeands församling bidrar under veckan med:

Onsdag 4 maj kl. 20:30 med inledande tystnad från kl. 20:00
Kvällsmässa med miljöprägel

Angelica Kilander, präst
Larsåke Sjöstedt, organist

Torsdag 5 maj kl. 13:00
Föreläsning av Michaela Tehagen från Kristna Fredsrörelsen
Föredraget kommer att fokusera på social hållbarhet men även organisationen och dess arbete.
Det är middagsbön kl. 12:00 i kyrkan och kl. 12:15 serveras lunch och fika i Stora salen. Föreläsningen börjar i Stora salen kl. 13:00.

Torsdag 5 maj
Hållbarhetsvandring
Vi vandrar kring Helgeands församlingsgränser. Vi pratar om platsernas koppling till miljö och knyter det till pilgrimmens nyckelord. En del av vandringen går vi i tystnad. Vandringen är en heldagsvandring men det går bra att vara med antingen för- eller eftermiddag om det passar bättre. Vandringen ses som en lätt vandring och vi vandrar inte fort. Start vid Helgeandskyrkan och så även målet.
Tid och plats för heldagsvandring: kl. 8:30 utanför Helgeandskyrkan
Tid och plats för halvdagsvandring: kl. 12:40 i Sankt Larsparken, vid grillplatsen nedanför Kunskapsskolan för eftermiddag.
Vi beräknar vara framme igen vid Helgeandskyrkan cirka kl. 16:00.
Anmälan och frågor till Anne Ekberg, diakon.