Förtroendevalda i Helgeands församling

Helgeands församling är en av sju i Lunds Pastorat. Vi har ett eget församlingsråd och pastoratet har en gemensam ekonomisk förvaltning.

Församlingsråd

Församlingsrådets viktigaste funktion är att vara församlingens lokala styrelse, med ansvar för gudstjänstlivet och den lokala kyrkliga verksamheten

Vill du veta mer om de förtroendevalda i Lund och vad det gör? Läs mer här!