Foto: Frida Abenius

Församlingsråd

Församlingsrådets viktigaste funktion är att vara församlingens lokala styrelse, med ansvar för gudstjänstlivet och den lokala kyrkliga verksamheten

LEDAMÖTER 2022-2025

Angelica Kilander, vik. församlingsherde

Marchen Adébo, ordförande

Anders Lindholm

Björn Koch

Charlotta Wallerstein

Ditte Lindström

Kristina Sjöblom

Robert Lövdahl

 

Ersättare:

1. Gerd Hackberg

2. Ulf Kullenbok

3. Johanna Ståhl Rickler

4. Johan Jönsson

Ersättarna inkallas i den ordning de blivit invalda.