Förhållningsregler inför öppnande av gudstjänster

Kära gudstjänstbesökare!

Varmt välkommen tillbaka till Helgeandskyrkan!
Vi är så glada att du är här!
Kyrkorummet är i alla tider en plats där vi visar varandra respekt. Under Covid-19-pandemin säkrar vi våra mässor på följande sätt:

  • Vi är max 50 personer som firar gudstjänst, inklusive tjänstgörande.
  • Alla som tjänstgör i gudstjänsten har goda rutiner gällande handhygien.
  • Som gudstjänstbesökare tar du själv ansvar för om du vill ta emot bröd och vin, bara ta emot bröd eller sitta kvar i bänken. Om du väljer att ta emot bröd och vin så doppas oblaten i vinet.
  • Prästen kommer att kalla fram en bänkrad åt gången för att ta emot nattvard. Respektera denna ordning och håll asvtånd i bänken, vid ljusbärarna samt i nattvardskön.
  • Handsprit finns i både vapenhuset och framme i koret.
  • Vi utbyter fridshälsning genom att lägga handen på hjärtat och buga mot våra bänkgrannar.
  • Kyrkkaffet serveras utomhus på torget, oavsett väder.
  • Om du känner dig sjuk eller uppvisar symtom ber vi dig att stanna hemma.
  • Följ prästens anvisningar vid in- och utgång ur kyrkan. De främre raderna får gärna gå ut bakom altarväggen och de bakre raderna genom vapenhuset.Har du frågor eller funderingar kring detta är du varmt välkommen att kontakta oss!

Bästa hälsningar från personalen i Helgeand!