Foto: Valentin Sabau

Caféprogram HT19

5 september
”Davidsharpan i Norden: den Wallinska psalmboken 200 år”
Martina Björk
Martina Björk berättar om den wallinska psalmbokens tillkomst och mottagande. Tillsammans sjunger vi några av Johan Olof Wallins psalmer

12 september
”Som hemma fast långt bort”
Svante Talltorp
Svante Talltorp, diakon i Hägersten, Stockholm, berättar om livet i Australien och om Svenska kyrkans verksamhet i Melbourne där han har arbetat i många år. Svante har också arbetat som församlingspedagog i Nässjö, som diakon på Finlandsfärjorna och som stiftskonsulent i Växjö stift. Han är ordförande för Stockholms stifts råd för Svenska kyrkan i utlandet och sistter som adjungerad i Kyrkostyrelsens råd för Svenska kyrkan i utlandet.

19 september
”Ska det byggas stad i Höjeådalen?”
Peter Sondhauss & Mats Linde från Höjeådalens intresseförening
Naturområdet längs Höje å mellan Lunds och Staffanstorps kommun har enormt stora värden för Lundabor. Höjeådalens intresseförening har grundats för att bevara natur- och kulturvärdena för framtida generationer. Vi kommer att visa landskapet och livet i Höjeådalen som det ser ut i dag, sedan ska vi berätta om Lunds och Staffanstorps planer att bygga i ådalen.

26 september
”Ignatius av Loyola - en teolog för vår tid?”
Ola Fornling
Ignatius av Loyola födees år 1491 i Baskien. I unga år blev han dödligt skadad i ett krig. Hade inte kanonkulan träffat hans ben hade han antagligen inte fått de insikter som ledde fram till att jesuitorden startade. Kan verkligen en spiritualitet sprungen ur denna tid tala till det vi kallar ”nutidsmänniskan”?  Det blir ett föredrag som startar i Ignatius liv och sedan tar upp några spår i hans sätt att se på människan och Gud samt hur de relaterar till varandra.

3 oktober
”Alice i Underlandet”
Björn Sundmark
Björn Sundmark, ledamot i Augustprisjuryn och en del av statens kulturråd, är professor i engelsk litteratur vid Malmö universitet. Huvudsakligen undervisar han för ämneslärarprogrammet och grundskolelärareprorgrammet. Sundmark är även redaktör för den internationella forskningstidskriften Bookbird: Journal of International Children's Literature.

10 okotber
”Eginoleden”
Eva Svederberg
2019 firas tioårsjubileet av Pilgrimsvägen Skåne Blekinge. Eginoleden är uppkallad efter biskopen Egino, han som sägs ha kristnat Blekinge. Den går från den gamla marinbasen i Karlskrona, via Ronneby, Karlshamn och Sölvesborg till Kiaby. Det är en sträcka på 178 km och den tar ungefär 100 timmar att vandra.

17 oktober
”Över berg och dal..”
Monica Håkansson & Larsåke Sjöstedt
Vi får veta mer om författaren och prästen Tore Littmark, och sjunga en del av hans psalmer och sånger.

24 oktober
”Helleryds skärgård - en del av Blekinge”
Jonas Lindström
Jonas Lindström berättar om och visar bilder från sin nyutkomna bok. Skärgårdens natur, kultur och historia är exempel på ämnen som tas upp. Med boken vill Jonas bland annat inspirera till eftertanke vid skärgårdens pågående förändring.

31 oktober
”Vad utmärker församlingen?”

Elinn Leo Sandberg
Församlingens diakon Elinn presenterar församlingens omvärldsanalys. Hur många skolor finns det, egentligen? Vad är speciellt med befolkningen, hur ser framtiden ut och vad kan vi egentligen säga om oss som bor här?

7 november
”Inspirerande ledare”
Paul Übelacker
Paul är författare och arbetar idag som Sportmentor i MFF. Föreläsningen tar utgångspunkt i boken Paul skrivit om sju framgångsrika och spännande ledare. Dessa är prästen Fredrik Modéus som verkat i Helgeand, en designchef på SONY, en idrottsledare, en rektor, en företagsledare på AXIS, en varuhuschef på IKEA och en stadsdelschef i Rosengård. Beprövad erfarenhet och forskning vävs samman. Vad gör dessa personer till goda och framgångsrika ledare? Finns det några gemensamma drag?

14 november
”Diakonicentralen”
Anette Danielsson & Cecilia Palmquist
Diakoniföreståndare Anette Danielsson och socialkurator Cecilia Palmquist berättar om diakonicentralens verksamhet, funktion och vad Svenska kyrkan gör för de som är mest utsatta i vårt samhälle.
”Diakonicentralen arbetar bland annat med en öppen mötesplats dit alla är välkomna oavsett bakgrund, religionstillhörighet och behov. Den som behöver vår hjälp och stöd kan komma hit. Hos oss kan man duscha, få rena kläder, frukost och lunch till billigt självkostnadspris. VI har distriktssköterska måndag-fredag och läkare en dag per vecka tillgängliga för våra gäster.”

21 november
”Under Afrikas himmel”
Madeleine Anderberg
Möten med människor, levnadsvillkor och framtidsdrömmar i vårt vänstift NED i Tanzania.

28 november
”Jag har sett Herren: om det visuella berättandets roll i texterna om Jesu uppståndelse”
Maria Sturesson
Maria Sturesson är doktorand i Nya testamentets exegetik vid Lunds universitet. Hon skriver en avhandling om kvinnorna vid Jesu grav och hur visuell tematik används i dessa berättelser för att illustrera Jesu uppståndelse. Maria kommer till Helgeands församling för att dela med sig av sin forskning och utgår från Maria Magdalenas ord i Johannesevangeliet: ”Jag har sett Herren”.

4 december
Julvandring
Det blir ingen sopplunch eller caféprogram denna torsdag på grund av kyrkans juläventyr. I stället bjuds alla in till en öppen visning av juläventyret på onsdagen den 4 december kl 17.00. Välkomna!

12 december
Jullunch och gemenskap
Välkomna till jullunch! Från kl 12.15 umgås vi, samtalar och njuter av god julmat och musik. Lunchen kostar 80 kr och betalas kontant eller med Swish. Biljett för deltagande hämtas från och med den 28 november på expeditionen.