Svenska kyrkan i Lund

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan i Lund Besöksadress: Kiliansgatan 7, 22350 LUND Postadress: Box 1096, 22104 LUND Telefon: +46(46)358700 E-post till Svenska kyrkan i Lund Webbplats

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Till innehållet

Domprosten i Lund

Kerstin Hesslefors Persson, domprost i Lund fram till i oktober 2016. Det här är hennes programförklaring. Vikarierande domprost är Dan Fredriksson.


Domprosten lämnade sin tjänst tisdag 18 oktober 2016. Vikarierande domprost från 20 januari 2017 är Dan Fredriksson Dan Fredriksson 046-35 88 51

Ett större vi

Svenska kyrkan i Lund är människorna. Ibland lägger sig organisation, struktur, förändring i vägen. Vi glömmer att människor är levande stenar. Gud ger oss kraften, att efter förmåga, vara en levande kyrka på den plätt där vi finns, vår stund på jorden. 

Hur vi utvecklar samarbetet mellan våra sju församlingar, Sjukhuskyrka, Familjerådgivning och Diakonicentral håller på att ta form. Vägen blir till när vi går den. Från den 1 januari 2014 hålls alla dessa samman av ett kyrkoråd. I varje församling finns församlingsråd och församlingsherde.

Det nya gemensamma pastoratet är tänkt att underlätta samverkan och bli till hjälp att se hela Svenska kyrkan i Lund. Vi har förutsättningar att blir bättre på att låta ekonomi och verksamhet gå hand i hand, med starkare medvetenhet och omsorg om det gemensamma. 

Domprost Kerstin Hesslefors Persson Bild: Johannes Söderberg

Svenska kyrkan har ett stort förtroendekapital. Vilken tillit att värna! Vilka mötesplatser vi har i kyrkor och på tidens arenor! Jag är glad över förtroendet att från och med årsskiftet få vara domprost i Lund. Jag är tacksam över evangeliets sprängkraft och tröst. Det driver mig att skriva psalm, dikt och bön. 

Jag vill gärna leda med ett kommunikativt och stödjande ledarskap. Mina ledord är; att se och bekräfta, med tydlig färdriktning. Jag vill säga mera av ”Du är betrodd” än ”Du är ansvarig”.

Min vision för Svenska kyrkan i Lund är en kyrka som har modet att ta vara på härliga, kompetenta människors lust och längtan att vara kyrka. Jag ser hur vi värnar församlingsliv med vidblick för det gemensamma. Vi får vara yrkesstolta och glädjas över styrkan i årens erfarenhet. Vi får vara nya och nyfikna.  Vi får samverka i nya konstellationer och vara gränsöverskridande.

Vi – en kyrka av människor – som lever i, verkar i och gästar vår stad. Kanske kan vi på så sätt bli bättre på att sovra i verksamheten, vila i gudstjänsten och vara i människovimlet. Vi blir ett större vi. Gud har lagt god växtkraft i oss, det finns hopp.

Kerstin Hesslefors Persson