Coronaviruset och Svenska kyrkan i Lund

Uppdaterad 8 april 2020 klockan 13.00. 

Svenska kyrkan anpassar sin verksamhet efter myndigheternas rekommendationer som rör coronaviruset. I nuläget innebär det att församlingarna fortsätter med många av sina verksamheter och med att fira gudstjänst men att anpassningar sker. Besök gärna församlingarnas hemsidor då förändringar kan ske efter hand. 

Från den 29 mars gäller begränsningen att maximalt 50 personer får närvara vid offentliga allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Det innebär att vi kan tvingas säga nej till besökare som vill deltaga. I de fall lokalen i vanliga fall inte kan ta emot 50 personer kan deltagarantalet komma att begränsas till ännu färre än 50 då vi måste kunna hålla behörigt avstånd från varandra.

 

Svenska kyrkans biskopar har gått ut med råd till prästerna i sina stift. En generell rekommendation är att nattvarden delas ut genom att brödet doppas i vinet och att handhälsning undviks. En möjlighet som också lyfts fram är att ta emot enbart brödet. Men även den som av olika skäl väljer att sitta kvar i bänken eller tar emot personlig välsignelse under nattvardsfirandet är en del av gemenskapen.

Om du känner dig osäker kan du alltid fråga någon av de tjänstgörande till råds.

 

All verksamhet för och med äldre, andra riskgrupper och evenemang med utländska medverkande är inställda. Även läger har ställts in. Detta gäller i dagsläget t o m 30 april och nya beslut tas fortlöpande.

 

Begravningar i coronatider
För att förhindra smittspridning behöver vi anpassa begravningsgudstjänsten. Vi hjälper dig att utforma en begravning som både är fin och meningsfull och som kan genomföras på ett ansvarsfullt sätt. Läs mer här.

 

Du är varmt välkommen att höra av dig till din församling om du har frågor eller vill prata.

Vi finns här för dig!

Läs mer här om Folkhälsomyndighetens råd.