Foto: Kristina Strand Larsson /IKON

Unplugged 2019

Välkommen att vara konfirmand i Allhelgonakyrkan!

De flesta av oss lyssnar nog på musik eller spelar och sjunger för att uttrycka vad vi känner. Därför har vi valt att ha musikinriktning på vårt konfirmandarbete. Det funkar alltid bra med musik när man skall ta sig an de stora livsfrågorna. Som konfirmand behöver du inte ha hållit på med musik förut. Vi tror att man kan skapa ljuv musik bara utifrån att det är så roligt. Vi kommer också att lyssna mycket till andras musik.

Ledarteamet…
består av en präst, pedagog och musiker samt ett gäng unga ledare. 

Träffarna…
Under vårterminen träffas hela gruppen en gång i månaden. Vi åker även på två kortare läger under våren, ett i januari där vi övernattar i kyrkan, och ett i april, där vi åker till Åsljunga för att testa gården inför sommaren. Som konfirmand får du göra ”kyrktjänst” minst en gång. Det betyder att du är med och hjälper till vid en söndagsgudstjänst och bär processionskors eller ljus, läser förbön eller tar upp kollekt.

Lägret…

Konfirmationstidens höjdpunkt är ett tiodagarsläger 25 juli - 4 augusti 2019 på EFS-gården i Åsljunga. Lägerdagarna fyller vi med lek, bad, film, musik, diskussioner och samtal om livet, döden, tron och kärleken. Under lägret arbetar vi också med redovisningen bland annat genom att skriva egen musik eller text. Konfirmationen äger rum i Allhelgonakyrkan 10 augusti 2019.

Kostnad: 1000 kr.

KONTAKTPERSON Adam Samuelsson 046–71 88 10 (församlingspedagog)

 

 

Konfirmation

Vill du träffas i en konfirmandgrupp på vardagskvällar under terminen? Eller åker du hellre med på ett längre sommarläger? Med Svenska kyrkan i Lund finns det flera olika vägar till konfirmation, så att du kan välja den väg som passar dig bäst.