Sjukhuskyrkan

Sjukhuskyrkans präster, pastor och diakon är till för dig som vill ha någon att tala med - någon som lyssnar.

Oavsett om du är patient, närstående eller personal vill vi vara ett stöd, och finnas för dig när du behöver någon att tala med. Vi har även olika former av kreativa verksamheter, sorgegrupper och retreater.

Du når oss dygnet runt via sjukhusets växel 046-17 10 00 årets alla dagar.