Ord om Gud

Teologi = ord om Gud, kan handla om många olika ämnen. Under hösten inbjuder vi till fyra tillfällen torsdagar kl. 18 i Allhelgonagården. Du får möta våra gäster som berättar utifrån ett ämne och därefter ges tillfälle till frågor och gemensamt samtal. 
(Vi firar mässa i kyrkan som vanligt kl 17:00 och därefter serveras smörgås och något att dricka i Allhelgonagården)

25 januari Kyrkan är världsvid

Lena Andersson, stiftspedagog och internationell handläggare vid Lunds stiftskansli,

Vi behöver kontakt med kyrkor och organisationer i olika länder och i olika 
sammanhang för att kunna lära av varandra och dela erfarenheter. Men Svenska kyrkan har också ett ansvar i världen. Lena kommer att berätta om Lunds stifts internationella referensgrupps resa till Palestina, Israel och Jordanien som genomfördes under de första dagarna i oktober 2023. De besökte kontakter som funnits i många år. Vi får höra Lenas upplevelser av hur Lunds stift tillsammans med Act Svenska kyrkan, lokala kyrkor och andra organisationer arbetar i regionen.

15 februari

Maria Küchen, författare och kulturskribent bosatt i Lund

Hon har skrivit Ärkebiskopens fastebok 2024, ”Livets vatten”. Varje år väljer ärkebiskopen ut en författare som skriver årets fastebok. Livets vatten – en dagbok från de yttersta öarna är den tolfte boken i serien Ärkebiskopens fastebok, som har etablerat sig som en uppskattad tradition.
Författaren Maria Küchen tar oss med på en oväntad pilgrimsresa till Yttre Hebriderna, en ögrupp utanför Skottlands västkust. I 40 korta dagbokstexter, från askonsdagen till annandag påsk, får vi följa hennes tid på ögruppen och uppleva ett fascinerande men kargt landskap – präglat av tiotusentals sjöar, vyer över oändliga hav och spår som historiens heliga lämnat efter sig.
Vid källor och katedraler, och med regnet och vinden som sällskap, reflekterar hon kring det yttre och inre och kring historien och nuet. Hur hittar vi människor det vatten som ger liv? Vart går vi i tider av torka och brist? Och hur kan vi leva så att det levande vatten vi fått, även släcker andras törst?

7 mars Kvinnor i psalmboken – en upptäcktsresa

Göran Elnegård, organist

Redan i kvällens mässa kl 17 sjunger vi psalmer av kvinnliga författare och kompositörer. Därefter fortsätter organisten Göran Elnegård att leda oss på en upptäcktsresa genom psalmernas värld genom att lyfta fram kvinnorna som författat och komponerat det som vi sjunger i vår gudsjtänst. Vi sjunger tillsammans under Görans ledning.
Göran Elnegård har varit organist i många församlingar i södra Sverige bla i Helsingborg, samt stiftsmusiker i Lunds- och Göteborgs stift. Han har haft särskilt fokus på att skapa sjungande församlingar. Han sätter gärna musik till psalmtexter.

25 april

Lisa Buratti är doktorand i Nya testamentets exegetik vid Lunds universitet och 
församlingspräst i Lomma församling, Svenska kyrkan

2026 är det exakt 500 år sedan den första översättningen av Nya testamentet kom ut på svenska språket. Den översättning som används mest idag är NT-81, som ingår i Bibel 2000 och som översattes på statligt uppdrag. Är det då dags för en ny översättning? Föredragshållaren Lisa Buratti har varit med i den pilotöversättning av utvalda delar som blev klar i år och är även en av primäröversättarna i Svenska Bibelsällskapets projekt NT 2026. Hur tänker
man kring den nya översättningen när texerna på nytt översätts från grundspråket grekiska? Hur ser det hantverket ut och vilka överväganden görs? 
Lisa Buratti är utöver översättare doktorand i 
Nya testamentets exegetik och präst i Svenska kyrkan. 
Hon har bland annat studerat på Pontificio Istituto Biblico i Rom. 

2 maj Etty och Gud

Josefina Solberg, präst

Lär känna Etty Hillesum och hennes väg till Gud. När andra världskriget rasar i Europa börjar hon skriva dagböcker. I dem skildras en inre andlig resa som påverkar hela hennes liv. Etty var judinna och arbetade som lärare i Amsterdam. Ibland beskrivs hon som en modern mystiker. Hon dog i koncentrationsläger, 29 år gammal. Vad kan hon lära oss om Gud idag? 
Som ung vuxen läste jag hennes texter och fascinerades över Ettys humor och klarsynta blick. När vi på nytt lever med krig nära oss i Europa är hennes tro en inspirationskälla till motstånd mot de destruktiva krafter av hat och rädsla som krig och konflikter väcker i oss människor. Hon väljer en annan väg. 


Karin Sundmark, 072 - 593 47 09