Körkonsert 26 oktober

Kl. 19.00 i Allhelgonakyrkan

Most glorious Lord of life

Lunds domkyrkas gosskör

Hymner och verk i anglikansk tradition av Britten, Stanford, Vaughan-Williams och Willan under ledning av Susannah Carlsson och Robert Bennesh.