Helgens gudstjänster i Lunds Allhelgonakyrka

Nyhet Publicerad Ändrad

Söndag 3 mars kl. 10.00 Högmässa
Tredje söndagen i fastan
Josefina Solberg, präst
Helgonakören
Sofia Östling, organist

 

Varmt välkomna!
Med reservation för ändringar.