Boksamtal - Livets vatten

Nyhet Publicerad

I Allhelgonagården

Jesus  sa: »Den som dricker av det här vattnet blir törstig igen. Men den som dricker av det vatten jag ger honom blir aldrig mer törstig. Det vatten jag ger blir en källa i honom, med ett flöde som ger evigt liv.«  
(Johnnes evangelium, kapitel 4 verserna 13-14

Under fyra torsdagskvällar i fastan träffas vi för att samtala om Livets vatten, med utgångspunkt från Maria Küchens bok med samma namn. Maria gästar
”Ord om Gud” den 15/2 och berättar om sin pilgrimsresa till Yttre Hebriderna. Vid källor och katedraler, och med regnet och vinden som sällskap, reflekterar hon kring det yttre och inre och kring historien och nuet. Hur hittar vi människor det vatten som ger liv? Vart går vi i tider av torka och brist? Och hur kan vi leva så att det levande vatten vi fått, även släcker andras törst?

Vi fortsätter att samtala med varandra följande 
torsdagskvällar kl 18.00, 22/2, 29/2, 14/3 och 21/3.
Vi möts efter Veckomässan som är kl 17.00.

Du är välkommen att delta vid de tillfällen som du kan.
Kaffe, te och smörgås serveras.

Karin Sundmark, präst