Bibelsamtal

Till år 2026 planeras för att en ny bibelöversättning. Några bibelböcker är redan ute som pilotöversättning.
Vi läser och reflekterar tillsammans över vad förändringarna får för betydelse
för teologisk och existentiell tolkning av bibelordet.
Kontakta Anna, 046-71 88 08, om du vill veta mer.

30 september, 28 oktober och 25 november
kl. 10.00-11.30

Anna Davidsson Bremborg

Anna Davidsson Bremborg

Lunds Allhelgonaförsamling

Församlingsherde