Kyrkor och kyrkogårdar

Lund var en kyrklig metropol under medeltiden. Här fanns inte mindre än 27 kyrkor och klosteranläggningar. I samband med reformationen på 1500-talet revs samtliga kyrkor utom två, Domkyrkan och Klosterkyrkan.

Allhelgonakyrkan

Allhelgonakyrkans 72 meter höga tornspira bildar tillsammans med Domkyrkans båda torn och numera även lasarettsblocket en välbekant silhuett, synlig långt ut på den skånska slätten.

Lunds kyrkogårdar

I Lunds Pastorat finns tolv begravningsplatser, dessa är öppna för alla, oberoende av trostillhörighet.