Foto: Kristina Strand Larsson /IKON

Konfirmand 2015/2016

Unplugged… Välkommen att vara konfirmand i Allhelgonakyrkan!

De flesta av oss lyssnar nog på musik eller spelar och sjunger för att uttrycka vad vi känner. Därför har vi valt att ha musikinriktning på vår konfirmandläsning. Det funkar alltid bra med musik när man skall ta sig an de stora livsfrågorna. Som konfirmand behöver du inte ha hållit på med musik förut. Vi tror att man kan skapa ljuv musik bara utifrån att det är så roligt. Vi kommer också att lyssna mycket till andras musik.

Ledarteamet…
består av en präst, pedagog och musiker samt ett gäng unga ledare. 

Träffarna…
Under vårterminen träffas hela gruppen en söndag i månaden. Däremellan träffas de som vill en gång i månaden för olika sociala aktiviteter. Som konfirmand får du göra ”kyrktjänst” minst en gång. Det betyder att du är med och hjälper till vid en söndagsgudstjänst och bär processionskors, ljus eller evangeliebok, läser förbön eller tar upp kollekt.

Lägret…
Konfirmationstidens höjdpunkt är ett tiodagarsläger 29 juli - 8 augusti 2016 på EFS-gården i Åsljunga. Lägerdagarna fyller vi med lek, bad, film, musik, diskussioner och samtal om livet, döden, tron och kärleken. Under lägret arbetar vi också med redovisningen, t.ex. genom att skriva egen musik eller text. Konfirmationen äger rum i Allhelgonakyrkan 13 augusti 2016.

Kostnad: 2 500 kr.

KONTAKTPERSON Maria Löfgren 046–35 88 02