Foto: Pia Lundberg/IKON

Diakoni - besökstjänst i Allhelgona

Besökstjänsten består av personer som går hem till den som behöver någon. Det är Allhelgonakyrkans predikan i det tysta.

I Allhelgonaförsamlingen finns en grupp frivilliga som besöker äldre, ensamma och sjuka i deras hem. Det kan även handla om att vara ledsagare vid inköp, vid sjukhusbesök eller dylikt. Vill du vara besökare eller kanske själv vill få besök?

Gruppen träffas i Allhelgonagården för umgänge och handledning.

Angeläget

Du som har en stund över ibland -
vill du då och då lägga en stund på ett samtal eller en promenad tillsammans med någon som är ensam?

Du som ändå tänker besöka gudstjänsten på söndagen -
vill du någon gång då och då hjälpa en person att ta sig till kyrkan?

Det är många äldre som har hört av sig och önskat en hjälpande hand de senaste veckorna - behovet är stort.

Kan du räcka ut din hand?

Information: asa.gustavsson@svenskakyrkan.se, 046-35 88 01