Några ungdomar sitter på golvet och ritar.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

24 Äventyren Sommar 2023

Vill du prova saker du tidigare inte har gjort och samtidigt konfirmeras i 870-åriga Lunds domkyrka? Med hjälp av gummibibeln, Spotify, tornuppstigning i Domkyrkan, sommarläger och egna erfarenheter får du vara med om en resa från universums yttre gräns rakt in i ditt eget hjärta.

Vad är det att vara ung? Vad är det att vara kristen? Tillsammans med ledare i olika åldrar får du utforska vad kristen tro har med livet att göra.

Plats Domkyrkan, Domkyrkoforum och Bosarpsgården nära en badsjö.
Dag och tid Några enstaka träffar under våren 2023, bland annat ett dygnsläger i april. Huvuddelen av konfirmandtiden är förlagd till 2023 års sommarlovs tre första veckor, varav 6 dagar på läger, på Bosarpsgården.
Startdatum tisdag 22 november 2022. 
Lägerdatum 22 - 23 april, 18 - 22 juni, ledig under midsommar, 26-28 juni 2023.
Hemmaträffar 1 – 7 juli 2023.
Konfirmationsdag lördag 8 juli 2023 kl. 12.00 i Lunds domkyrka.
Kostnad 720 kronor

Läs mer
http://lundsdomkyrka.se/larande-motesplatser/konfirmand-ungdom/de-24-aventyrens-konfirmation/
Instagram @24aventyren @lundsdomkyrka
#24äventyren
Facebook 24 äventyren