Foto: Fia Kaddik IKON

Samisk konfirmation 2021

Välkommen att anmäla dig till samisk konfirmation med samiskt konfirmandläger den 12 juni till 27 juni 2021. Här hittar du mer information om konfirmandtiden, lägret och hur du anmäler dig.

Så roligt att du är intresserad och vill veta mer konfirmationstiden och läger för samiska ungdomar.

För vem
Samisk konfirmation erbjuds dig som är same och till dig som känner till att du har samiska rötter och önskar förstärka din kontakt med den samiska kulturen. Du är född 2006 och/eller går i åk. 8. Lägret tar emot ungdomar boende i hela landet.

Har du redan nu många frågor – läs vidare nedan och sök igenom FAQ = tidigare ställda frågor och svar. Saknar du svar på din fråga är du välkommen att höra av dig. Kontaktuppgifter hittar du nedan.

Tidpunkt och upplägg
Konfirmandtiden börjar i januari 2021. Under våren får du som konfirmand förbereda dig med hemuppgifter och gudstjänstbesök. Under förberedelsetiden sker även en del kontakt mellan dig som konfirmand och en ledare. Tidpunkten för läger och konfirmation är planerad till juni månad.

Då vi  befinner oss i en pandemi behöver vi ta nationella- och regionala restriktioner med i planeringen. Det betyder att antalet läger/lägerdygn, lägergård samt datum för konfirmation kan komma att ändras.

Konfirmationstiden genomförs tillsammans med Edelviks folkhögskola som också är vår lägergård. Skolan i Burträsk ligger i ett område som är vinterbetesmark för Malå skogssameby.

Konfirmation – en tid i ditt liv
Unga (och äldre) ställer sig genom livet frågor: Vem älskar mig? Går det att förlåta allt? Vem styr mitt liv? Vad gör vi med vår jord? Finns Gud? Vad händer efter döden? Alla behöver ibland stanna till för att fundera över alla dessa livfrågor. Och konfirmationstiden är just en sådan hållplats. Troligtvis kan vi inte ge svar på alla frågor – men det är inte alltid svar vi behöver, utan kanske just en chans att vara människor tillsammans, dela erfarenhet och liv, frustreras och glädjas tillsammans – vara människor helt enkelt! Konfirmation betyder ”bekräftelse” att man säger ”JA” till sitt dop. Om du inte är döpt så läs mer om det i FAQ frågorna.

Lägret ger tid att upptäcka mer om sig själv och sin samiska identitet. Tid att lära känna nya vänner och lära känna den kristna tron och Gud. Vi övar oss att sätta vårt egna liv i relation till Bibelns berättelser, dopet och livet som same i kyrkan - historiskt och idag. Lägret har friluftsprägel och många aktiviteter och arbetspass sker utomhus. Den samiska profilen med den egna kulturen, slöjden, jojken, de olika språkvarieteterna är viktiga inslag i dagsprogrammet. Undervisningsspråket är svenska, på andra sätt lyfter vi fram de olika språkvarieteterna, t ex genom att använda dem i språkpass, böner, sånger och i konfirmationsgudstjänsten. Flera ledare talar samiska och ”vardagsspråket” får plats.

Tradition
Konfirmandläger för samiska ungdomar har en lång och stark tradition. Med tradition menas inte att arbetet genomförts på samma varje år. Vi som på olika sätt arbetar med lägret (Edelvik, Luleå stift, representanter från samiska rådet mfl.) utvärderar och utvecklar verksamheten löpande. Detta blev särskilt tydligt under förra året då viruspandemin utmanade oss att tänka annorlunda.

Svenska kyrkan i Luleå stift är huvudarrangör, Härnösands stift och Svenska kyrkan på nationell nivå är medarrangörer. Svenska kyrkans riktlinjer för konfirmandarbete ligger till grund för arbetet runt och på lägret.

Ledare
Ledare på lägret är personal från Edelviks folkhögskola, anställda kyrkliga ledare varav flera har samisk identitet, samiska ledare som många varit konfirmander i Burträsk samt genomgått ledarutbildning.

Viktiga värderingar
Vi strävar efter att hålla en god kvalité på lägret där förutsättningar ges för att varje ungdom att bli sedd, lyssnad på, få känna trygghet och få utrymme att växa som individ, i sin samiska identitet och i tro.

För att säkra dessa värden så finns ett max antal platser till lägret, kontinuerlig utbildning för ledare, samisk kompetens i styrgrupp och arbetsgrupp.

Föräldramöte och information
Den mesta av informationen skickas via e-post. I undantagsfall kommer ett brev på posten. Då vi närmar oss läger så kallar vi också till föräldramöte som sker via nätet.

Med reservation 
Tiden under viruspandemin har lärt oss att man aldrig vet säkert hur det blir. Det kan därför tillkomma förändringar i upplägget och meddelar i så fall via e-post.

Anmälan och kostnad

 

Anmälan när anmälningstiden gått ut
Anmälan har varit öppen mellan den 15 augusti och 15 oktober.  Anmälningar som kommer in efter att anmälningstiden gått ut hamnar automatiskt i en kölista. Den är öppen under en begränsad tid. Om det blir avhopp eller lägret inte är fullt så kontaktar vi dig om plats erbjuds.

Kostnad
Egenavgiften för lägret är 6000kr inkl bekräftelseavgift.

Kontaktperson

Kristina Sundin 
Edelviks folkhögskola ansvarig projektledare/pedagog
Skelleftevägen 1
937 32 Burträsk
Växel: 0914–79 51 00 
Mobil: 070–639 94 09
kristina.sundin@edelvik.se