Foto: Emma Berkman/Luleå stift

Samiskt kyrkoliv i Luleå stift

Varje församling i Svenska kyrkan anger i sin församlingsinstruktion hur man arbetar på bland annat samiska. Luleå stifts uppgift är att främja det arbetet.

Ett läger blev flera små

I år blev det ett annorlunda upplägg på samiska konfirmandlägret. Istället för att traditionsenligt samlas på Edelvik folkhögskola i Burträsk har man på grund av pandemin fått hålla läger och konfirmationsgudstjänster på flera olika orter. - Våra ledare gjorde det bästa av vår konfirmation, jag är nöjd, säger konfirmanden Márge Marakatt.

Några personer med varsitt pärlarmband lägger sina händer på varandra i gräset.

Samisk konfirmation 2022

Buerie båeteme boahtin! Buerestbåhtieme! Burist båhte! Buorisboahtem! Välkommen till samisk konfirmation med samiskt konfirmandläger 18 – 26 juni och konfirmation under midsommarhelgen 2022! Nu är anmälan öppen fram till den 15 september.

Officiell ursäkt ska framföras till det samiska folket

Kyrkostyrelsen beslutade den 8 juni att Svenska kyrkan ska framföra en officiell ursäkt till det samiska folket, för historiska övergrepp. Som ett led i försoningsprocessen pågår också ett arbete med övergripande åtaganden, som utgångspunkt för Svenska kyrkans arbete med försoningsprocessen de kommande 10 åren.

Samiskt i Svenska kyrkan

Sedan flera år tillbaka pågår en viktig utveckling av kyrkans arbete på de samiska språken och med att inkludera det samiska i kyrkans tro och liv.

Lulesamiska psalmer på Spotify

Nu kan du lyssna på psalmer ur den lulsamiska psalmboken på Spotify. Det är sångaren och kompositören Anders Ánndaris Rimpi som producerat och sjungit in psalmerna.

Herrens välsignelse på olika språk

Här kan du se Herrens välsignelse på nordsamiska, lulesamiska, meänkieli, finska, sydsamiska och teckenspråk. Välsignelsen kan riktas till "er" eller till "dig. Längst ner på sidan hittar du båda versionerna på svenska.

Samiskt konfirmandkors

Det har funnits önskemål om att ta fram ett samiskt konfirmationskors och efter samiskt konfirmandläger 2012 började Luleå stift att på allvar arbeta med frågan.

Samiska rådets kulturpris

Samiska rådet i Svenska kyrkan delar sedan 1997 ut ett årligt kulturpris till någon eller några som gjort insatser som främjar samiska intressen i kyrka och samhälle och som synliggjort samisk kultur och identitet.