Foto: Emma Berkman/Luleå stift

Samiskt kyrkoliv i Luleå stift

Varje församling i Svenska kyrkan anger i sin församlingsinstruktion hur man arbetar på bland annat samiska. Luleå stifts uppgift är att främja det arbetet.

Samisk konfirmation 2021

Välkommen att anmäla dig till samisk konfirmation med samiskt konfirmandläger den 12 juni till 27 juni 2021. Här hittar du mer information om konfirmandtiden, lägret och hur du anmäler dig.

Officiell ursäkt ska framföras till det samiska folket

Kyrkostyrelsen beslutade den 8 juni att Svenska kyrkan ska framföra en officiell ursäkt till det samiska folket, för historiska övergrepp. Som ett led i försoningsprocessen pågår också ett arbete med övergripande åtaganden, som utgångspunkt för Svenska kyrkans arbete med försoningsprocessen de kommande 10 åren.

Samiskt i Svenska kyrkan

Sedan flera år tillbaka pågår en viktig utveckling av kyrkans arbete på de samiska språken och med att inkludera det samiska i kyrkans tro och liv.

Lulesamiska psalmer på Spotify

Nu kan du lyssna på psalmer ur den lulsamiska psalmboken på Spotify. Det är sångaren och kompositören Anders Ánndaris Rimpi som producerat och sjungit in psalmerna.

Herrens välsignelse på olika språk

Här kan du se Herrens välsignelse på nordsamiska, lulesamiska, meänkieli, finska och teckenspråk.

Samiskt konfirmandkors

Det har funnits önskemål om att ta fram ett samiskt konfirmationskors och efter samiskt konfirmandläger 2012 började Luleå stift att på allvar arbeta med frågan.

Samiska rådets kulturpris

Samiska rådet i Svenska kyrkan delar sedan 1997 ut ett årligt kulturpris till någon eller några som gjort insatser som främjar samiska intressen i kyrka och samhälle och som synliggjort samisk kultur och identitet.