Några personer med varsitt pärlarmband lägger sina händer på varandra i gräset.
Foto: Emma Dahlbäck /Ikon

Samisk konfirmation 2022

Buerie båeteme boahtin! Buerestbåhtieme! Burist båhte! Buorisboahtem! Välkommen till samisk konfirmation med samiskt konfirmandläger 18 – 25 juni och konfirmation under midsommarhelgen 2022! Nu är anmälan öppen fram till den 15 september.

Nedan hittar du mer information om konfirmandtiden, lägret samt hur och när du kan anmäla dig. Roligt att du är intresserad och vill vara med!

För vem
Samisk konfirmation erbjuds till dig som är same och till dig som känner till att du har samiska rötter och önskar förstärka din kontakt med den samiska kulturen. Du är född 2007 och/eller går i åk. 8. Lägret tar emot ungdomar boende i hela landet.

Har du redan nu många frågor – läs vidare nedan och sök igenom FAQ (tidigare ställda frågor och svar). Saknar du svar på din fråga är du välkommen att höra av dig. Kontaktuppgifter hittar du nedan.

Tidpunkt och upplägg
Konfirmandtiden börjar i november 2021. Du får ett välkomstbrev och kontakt med 1-2 ledare som meddelar tider när ni i en mindre konfirmandgrupp möts digitalt samt på ett kortare helgläger/dagläger i ditt närområde under julledigheten. Under våren har ni träffar digitalt och sedan möts vi alla små grupper till ett större läger på Edelvik i juni där vi även konfirmeras. Då vi fortfarande befinner oss i en pandemi kan restriktioner påverka så att upplägg och gruppstorlek förändras.

Konfirmationstiden genomförs tillsammans med Edelviks folkhögskola som också är vår gemensamma lägergård. Skolan i Burträsk ligger i ett område som är vinterbetesmark för Malå skogssameby.

Konfirmation – en tid i ditt liv
Unga (och äldre) ställer sig genom livet frågor: Vem älskar mig? Går det att förlåta allt? Vem styr mitt liv? Vad gör vi med vår jord? Finns Gud? Vad händer efter döden? Alla behöver ibland stanna till och fundera över alla dessa livsfrågor. Konfirmationstiden är just en sådan hållplats. Troligtvis kan du inte få svar på alla frågor, men det är inte alltid svar vi behöver utan kanske just en chans att vara människor tillsammans, dela erfarenhet och liv. Frustreras och glädjas tillsammans – vara människor helt enkelt!
Konfirmation betyder bekräftelse, att man säger ja till sitt dop. Om du inte är döpt så läs mer om det i FAQ:n.

Samiskt konfirmandläger
Lägret ger tid att upptäcka mer om sig själv och sin samiska identidet. Tid att lära känna nya vänner och lära känna den kristna tron och Gud. Vi övar oss att sätta vårt egna liv i relation till Bibelns berättelser, dopet och livet som same i kyrkan – historiskt och idag. Många aktiviteter och arbetspass kommer att ske utomhus. Den samiska profilen med den egna kulturen, slöjden, jojken, de olika språkvarieteterna är viktiga inslag i dagsprogrammet.

Undervisningsspråket är svenska. På andra sätt lyfts de olika varieteterna, till exempel genom att använda dessa i språkpass, böner, sånger och under konfirmationsgudstjänsten. Flera ledare talar samiska och ”vardagsspråket” får plats och uppmuntras.

Lång tradition
Konfirmandläger för samiska ungdomar har en lång och stark tradition. Sedan ett antal år tillbaka planeras och genomförs konfirmandverksamheten av Edelviks folkhögskola och samverkande stift i Svenska kyrkan samt ledare.

Arrangörer
Svenska kyrkan i Luleå stift är huvudarrangör för lägret. Härnösands stift är medarrangör, likaså finns Västerås stift med som en särskild intressent. Svenska kyrkans riktlinjer för konfirmandarbete ligger till grund för konfirmationstiden samt i planeringen inför och genomförandet av lägret.

Utvärderas
Verksamheten utvärderas och utvecklas årligen med stöd av konfirmanders, föräldrars och ledares utvärderingar. På så sätt förändras och utvecklas arbetet från år till år. Detta blev särskilt tydligt under de senaste två åren då pandemin utmanade oss till att tänka annorlunda.

Ledare
På lägret finns personal som är anställda av Svenska kyrkan, många med samisk identitet och språk. Vi har även personal från Edelviks folkhögskola och samiska ledare som varit konfirmander i Burträsk och genomgått ledarutbildning.

Viktiga värderingar
Vi strävar efter att hålla en god kvalité på träffar och läger där förutsättningar ges för att varje ungdom blir sedd, lyssnad på, känner trygghet och får utrymme att växa som individ i sin samiska identitet och tro. För att säkra dessa värden så finns ett tak på antalet platser till lägret, kontinuerlig utbildning för ledare samt samisk kompetens i styrgrupp och arbetsgrupp.

Föräldramöte och information
Information skickas främst via e-post. I undantagsfall kommer ett brev på posten. Vi kallar till digitalt föräldramöte i början av konfirmationstiden och när vi närmar oss läger.

Med reservation
Tiden under pandemin har lärt oss att man aldrig vet säker hur det blir. Det kan därför tillkomma förändringar i upplägget.

 

Anmälan och kostnad

Anmälan 
Anmälan är öppen mellan den 15 augusti och 15 september. Eventuella anmälningar som inkommer efter den 15 sept placeras i kö. Plats erbjuds endast om någon annan avstår sin plats innan verksamheten påbörjats.

Kostnad
Vi är i ett förändringsarbete och egenavgiften för lägret ännu inte fastställd. Vi arbetar inte för att höja egenavgiften. Anmälan är bindande först när bekräftelseavgift är betald så du riskerar inget ekonomiskt genom att anmäla dig nu. Så snart vi fått klarhet i avgiften så meddelar vi detta.

Kontaktperson

Kristina Sundin 
Edelviks folkhögskola ansvarig projektledare/pedagog
Skelleftevägen 1
937 32 Burträsk
Växel: 0914–79 51 00 
Mobil: 070–639 94 09
kristina.sundin@edelvik.se