Under senare år har en samisk frälsarkrans utformats med klassiskt samiska material som renhorn, renskinn och snören.
Foto: Emma Dahlbäck/Ikon

Samiskt konfirmandläger 2020

På grund av det rådande läget med virusutbrottet så kommer det samiska konfirmandlägret 2020 på Edelviks folkhögskola inte att kunna genomföras under juni månad som planerat. Vårt mål och förhoppning, trots pandemin som sprider både sjukdom och oro bland oss, är att försöka finna en lösning så att konfirmationen kan genomföras under 2020.

Berörda föräldrar och konfirmander hålls uppdaterade via e-post.

Detta kan få följdverkningar så att anmälan inför 2021 öppnar något senare.

​Kontaktperson 
Kristina Sundin
Projektledare/pedagog, Edelviks folkhögskola
Telefon: 0914 - 795 106
sms: 070-639 94 09
E-post: kristina.sundin@svenskakyrkan.se

Adress
Skelleftevägen 1
937 32 Burträsk

Kostnad och regler vid återbud

  • Betalning 1 Förfallodatum 2019-11-06 1000 kr. Denna bekräftelseavgift betalas inte tillbaka vid ev. återbud
  • Betalning 2 förfallodatum 2020-01-31 2500 kr
  • Betalning 3 förfallodatum 2020-04-30 2500 kr
  • Ev. avhopp/återbud
    Före 2020-04-30 betalas den inbetalda avgiften tillbaka exkl. bekräftelseavgiften.
    Efter 2020-04-30 betalas summan endast tillbaka mot uppvisande av sjukintyg.

Samiskt konfirmandläger 2021

Anmälan till det samiska konfirmandlägret 2021 öppnar 15 augusti 2020. Mer information kommer framöver.

Stark tradition

Konfirmandläger för samisk ungdom har lång och stark tradition. Svenska kyrkan i Luleå stift är huvudarrangör och Härnösands stift och Svenska kyrkan på nationell nivå är medarrangörer. Svenska kyrkans riktlinjer för konfirmandarbete ligger till grund för lägret.

För vem?

Lägret är till för samiska ungdomar som är födda 2005 och/eller går i årkurs 8 och som vill vara med om ett konfirmandläger där fokus ligger på bearbetningen av vad det är att ha samisk, ung och kristen identitet. Lägret tar emot samiska ungdomar från hela landet.

Tidpunkt

Konfirmandtiden börjar i och med första advent 2019. Lägret pågår den 13-28 juni 2020 och avslutas med konfirmation och gudstjänst den 28 juni.

Plats

Plats för lägret är Edelviks folkhögskola som ligger i Burträsk, Västerbotten, en bit in från kusten nära Skellefteå. Burträsk är ett levande samhälle med goda kommunikationer. Man tar sig enklast hit med bil eller buss, kombinerat med flyg för den som kommer långt ifrån. Skellefteå flygplats ligger tre mil från Edelvik. Burträsk med omnejd är vinterbetesmark för Malå skogssameby. Svenska kyrkan är huvudman för skolan. Mer information finns på edelvik.seoch om Burträsk på burtrask.se

Föräldramöte

Konfirmandernas föräldrar kommer att kallas till föräldramöte under vårterminen. 

Upplägg

Konfirmation betyder "bekräftelse" och hör ihop med dopet. Du, kyrkan och församlingen tillsammans bekräftar ditt dop och gemenskapen med Gud. Om du inte är döpt kan det ske antingen i hemförsamlingen före, eller i samband med lägret i Burträsk.

Konfirmandtiden börjar första advent 2019. kommer du att få olika uppdrag och uppgifter att göra inför lägret. Det kan handla om att lära känna din hemförsamling, delta i gudstjänster och ta reda på mer om din samiska identitet, med mera. Kontakten sker via e-post mellan konfirmander och konfirmandledare.

I lägret ingår en fjällvistelse, då man under några dagar får vistas i naturen och möta samisk kultur och historia på plats. Om man vill kan man även få övernatta i tältkåtor.

En tid i ditt liv

Konfirmationslägret blir en tid i ditt liv då du får bearbeta vem du är som ung same. Det finns tid och plats för att lära känna dig själv, de andra deltagarna och Gud på ett nära sätt. Att konfirmera sig innebär att fundera över sitt eget liv kopplat till Bibelns berättelser och kristen tro.

Under konfirmandtiden försöker vi synliggöra samernas identitet som ett ursprungsfolk med egen kultur, egna språk (med mera) som skiljer sig från den svenska kulturen. Olika samiska språkvarieteter, såväl som slöjd och jojk finns med. Arbetet sker i upptäckarpass, samtal och övningar i mindre grupper. Lägret har friluftsprägel och många aktiviteter och arbetspass sker utomhus. 

Mat och logi

Boendet sker i flerbäddsrum. Edelvik erbjuder god mat, fin miljö och närhet till bad och samhälle med butiker, apotek med mera.

Ledare

Ledarstaben består av personal från Edelvik, anställda kyrkliga ledare och unga ledare som är samer och som själva har varit konfirmander på läger i Burträsk.

Fest

I samband med konfirmationen hålls en fest till vilken familjerna själva anmäler gäster och betalar en kuvertavgift. Kostnaden för konfirmandernas middag är inkluderad i lägeravgiften.

Konfirmation

Konfirmationsgudstjänsten hålls i Burträsk kyrka. Efter gudstjänsten bjuds alla på kyrkkaffe innan konfirmanderna skiljs åt.

Kontaktperson

Kristina Sundin (från 1 augusti 2019)
Edelviks folkhögskola ansvarig projektledare/pedagog
Skelleftevägen 1
937 32 Burträsk
Växel: 0914–79 51 00 
Mobil: 070–639 94 09
kristina.sundin@edelvik.se