Luleå stift

Prata med oss

Kontakt

Luleå stift Besöksadress: Stationsgatan 40, 97232 Luleå Postadress: Box 942, 97128 LULEÅ Telefon: +46(920)264700 E-post till Luleå stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Så väljs en biskop

Det är kyrkoordningen, Svenska kyrkans regelverk, som reglerar hur ett biskopsval ska gå till och det är stiftsstyrelsen som är ansvariga för biskopsvalet i Luleå stift.


Vem får rösta
Röstberättigade är stiftsstyrelsens och domkapitlets ledamöter, präster och diakoner med tillsvidareanställning eller på minst 6 månaders tjänst samt elektorer som väljs av församlingar och pastorat. Antalet elektorer är lika med antalet präster och diakoner i tjänst. Elektorer och deras ersättare väljs av kyrkofullmäktige och valet ska vara gjort senast den 18 juni. Valbar som elektor är den som bor i församlingen eller pastoratet, är döpt, tillhör Svenska kyrkan och har fyllt 18 år senast på valdagen. Ingen har mer än en röst även om man skulle tillhöra mer än en av de röstberättigade grupperna. Röstlängden fastställs av stiftsstyrelsen den 18 september.

Nomineringsvalet 17 oktober, kl 13:00 - ca 17:00 på Kulturens hus i Luleå
Valprocessen inleds med ett nomineringsval den 17 oktober för att få fram kandidater. Vid detta val kan alla röstberättigade nominera namn. När nomineringen är avslutad röstar man. De som då fått minst 5 procent av rösterna går vidare till biskopsvalet. Om möjligt ska dock minst 5 kandidater tas fram. De som gått vidare behörighetsprövas av ansvarsnämnden för biskopar. Däretfer kommer kandidaterna att presenteras mer utförligt på stiftets hemsida.

Utfrågning 7 november
Efter nomineringsvalet anordnas en utfrågning/hearing den 7 november. Hearingen äger rum på Kulturens hus i Luleå och kommer att direktsändas på stiftets hemsida. Senast den 9 november kommer sedan filmerna att finnas tillgängliga på hemsidan. Tider och program för dagen kommer att publiceras efter nomineringsvalet, eftersom det först då blir klart hur många kandidater som ska utfrågas. 

Biskopsvalet 14 november
Biskopsvalet förättas på olika platser i stiftet. Stiftsstyrelsens och domkapitlets ledamöter röstar i Luleå. Om någon kandidat får mer än hälften av rösterna är valet klart. I annat fall sker en andra valomgång mellan de två kandidater som fått flest röster. En eventuell andra valomgång äger rum den 5 december. Den som då får flest röster blir Luleå stifts nya biskop.

26 maj 2018
Då lägger biskop Hans Stiglund ner biskopsstaven i Luleå domkyrka och lämnar därmed sitt uppdrag som biskop i Luleå stift.

Biskopsvigning 
Ärkebiskopen viger Luleå stifts nya biskop den 3 juni 2018. Biskopsvigningen sker i Uppsala domkyrka.