Foto: Gustaf Hellsing/IKON

Så här mycket skog och mark äger stiftet

Ibland kommer frågan om hur mycket skog och mark Luleå stift äger. Här hittar du fakta och diagram kommunvis.

Totalt äger stiftet...

...cirka 60 000 hektar mark. Av detta utgör myrar och berg en stor andel. Andra delar av marken har höga naturvärden och nyttjas därför inte för traditionellt skogsbruk. Kvar finns cirka 32 000 hektar att bedriva skogsbruk på. Det är cirka 0,5 % av den produktiva skogsmarksarealen i stiftet.