Meny

Praktikant i Tanzania

Luleå stift och Konde stift i Tanzania kan, genom bidrag från Sida, erbjuda praktikplatser för dig som är 20–30 år.

Genom generösa bidrag från Sida kan vi erbjuda praktikplatser utan egeninsats. Erbjudandet riktar sig främst till dig som redan har arbetslivserfarenhet och/eller studerar mot ett specifikt yrke. Du ska också vara 20–30 år gammal och väl förankrad i en församling i Svenska kyrkan.

Luleå stift har sedan några år ett nära samarbete med Konde stift inom Evangelical Lutheran Church of Tanzania (ELCT).  Stiftet ligger i den sydvästra delen av Tanzania och stiftskontoret ligger i staden Tukuyu.  Regionhuvudstad är Mbeya.

Syfte

Syftet med praktikantprogrammet är ”att ut­veck­la och bredda den svenska resursbasen och återföra erfarenheter från praktikant verksamheten till svenska aktörer.”

Tidpunkt för förberedelser, utlandsvistelsen och uppföljning

Totalt innefattar praktiktiden fem månader varav fyra månader i Tanzania. Den innefattar intro­duktion och förberedelser samt återkoppling vid några olika arrangemang under 2017 enligt överenskommelse. Räkna med perioden 1 augusti–31 december.

Uppgifter

Dina uppgifter som praktikant tas fram utifrån dina kunskaper och yrkeserfarenheter och i nära samverkan med Konde stift. Uppgifterna kan vara i en församling med exempelvis  undervisning på någon av kyrkans skolor, musik, barnverksamhet eller inom något av stiftets utvecklingsarbete (exempelvis vattenförsörjning, jordbruk, sjukvård, snickeri).

 Sista anmälningsdag

15 mars 2017

Hämta hem

Ungdomskonsulent

Anders Höglund

Anders Höglund

Luleå stift