"Undersökningen bekräftar en oroande tendens: Att skolan misslyckas med sitt uppdrag att värna ungas religionsfrihet ..."

Nyhet Publicerad

Igår kom rapporten Unga troende i samhället, gjord av Sveriges kristna råd, som visar att varannan kristen ungdom upplever sig kränkt för sin tro. Några vittnar om att lärare kränkt dem i samband med undervisning. Idag ger Luleå stifts kyrkoherdar och biskop Åsa Nyström ett gemensamt uttalande, med en direkt uppmaning till utbildningsminister Anna Ekström!

Gårdagens rapport väcker känslor i många led. Kyrkans tidning har mött ungdomar som berättar om kränkningar av olika slag, riksdagsledamoten Hans Eklind (KD) skriver på sin Facebooksida; "Skolan är obligatorisk och om läraren kränker var ska då den kristne tjejen/pojken få stöd?"

- Rapporten är ännu ett tecken på att religionsfriheten i Sverige inte är så självklar som vi gärna vill tro, säger ärkebiskop Antje Jackelén.

- Att så många upplever sig kränkta av sin lärare överraskade mig, säger Karin Wiborn, generalsekreterare för Sveriges kristna råd.

Även kyrkoherdarna i Luleå stift med biskop Åsa Nyström i spetsen reagerade kraftigt på resultatet och vittnesmålen och kommer därför med ett uttalande idag.

Uttalande med anledning av Sveriges kristna råds rapport om unga troende som kränks i skolan

"Under två dagar har vi, kyrkoherdar i Luleå stift, varit samlade till överläggningar med vår biskop. Vi har bland annat tagit del av den undersökning som Sveriges kristna råd i dagarna presenterat om kränkning av troende ungdomar i skolan.

Det gör oss djupt bekymrade att unga människor känner att de på grund av andras fördomsfullhet, förakt och kränkningar måste dölja sin tro i skolan och på fritiden. Särskilt allvarligt är det att några elever upplever att deras lärare raljerar med deras tro på ett sätt som får dem att tystna och skämmas.

Undersökningen bekräftar en oroande tendens, som även tidigare forskning visat på: Att skolan alltför ofta misslyckas med sitt uppdrag att värna barns och ungas religions- och övertygelsefrihet och skapa förståelse mellan människor av olika tro.

Vi vill uppmana Sveriges utbildningsminister och skolmyndigheter att ta frågan om barns religions- och övertygelsefrihet i skolan på allvar och vidta åtgärder för att förbättra situationen, gärna i samverkan med företrädare för de religiösa trossamfunden och icke-religiösa livsåskådningsorganisationer.

Vi vill också rikta oss till de troende ungdomarna, särskilt de som finns i vårt eget stift, och uttrycka vår vilja att som kyrka och församlingar vara till stöd för dem, både när de söker fördjupning i sin tro och när de behöver en trygg miljö att vila i och hämta kraft hos.

Tillsammans med unga i Svenska kyrkan vill vi arbeta för att göra det lättare för unga människor att vara öppna med sin tro. "

Skellefteå, den 20 februari 2020

Kyrkoherdarna i Luleå stift och biskop Åsa Nyström  

Rapporten i sin helhet

Debattartikel i Svenska Dagbladet

”Jag var alltid tvungen att försvara mig”. Julia, 20 år, berättar om sina upplevelser i en artikel i Kyrkans tidning.